Tag: најголемата

United Group ја создава најголемата оптичка мрежа во Југоисточна Европа под брендот United Fiber

United Group ја создава најголемата оптичка мрежа во Југоисточна Европа под брендот United Fiber

По успешното основање на компанијата United Fiber во Грција во 2021 година, United Group продолжува со консолидација на своето портфолио на фиксна оптичка инфраструктура во државите на ЕУ (Бугарија, Хрватска ...