Tag: консалтинг

МКА 2000 се вклучува во европските текови на менаџмент консалтинг

МКА 2000 се вклучува во европските текови на менаџмент консалтинг

Менаџмент консалтинг асоцијацијата МКА 2000, во текот на минатата недела, организираше и учествуваше на настани поврзани со промоција на менаџмент консалтингот и советувањето. Консултантската професија, до 2030 година, ќе се ...