Tag: Инсајдер

Истражување на Инсајдер ИД: Преферирани ланци на маркети во Македонија за 2023 година

Истражување на Инсајдер ИД: Преферирани ланци на маркети во Македонија за 2023 година

Агенцијата за истражување и консалтинг Инсајдер ИД, го спроведе истражувањето “Преферирани ланци на маркети и Најпознати брендови 2023-ва година” за кое е користен репрезентативен примерок од повеќе од 1,300 активни ...

Истражување на Инсајдер ИД: Најпознати брендови според македонските потрошувачи за 2023 година

Истражување на Инсајдер ИД: Најпознати брендови според македонските потрошувачи за 2023 година

Агенцијата за истражување и консалтинг Инсајдер ИД го спроведе истражувањето “Преферирани ланци на маркети и Најпознати брендови 2023-ва година” кое е спроведено на репрезентативен примерок од 1,200 активни потрошувачи на територија ...