Tag: важна

Стручна дискусија: Управувањето како дел од ЕСГ рамката е важна компонента за поголема соработка помеѓу јавниот и приватниот сектор

Стручна дискусија: Управувањето како дел од ЕСГ рамката е важна компонента за поголема соработка помеѓу јавниот и приватниот сектор

Креирањето на одржлив развој согласно ЕСГ стандардите е основа за градење на иднина базирана на принципи што ќе овозможат рамномерен развој на сите чинители во општеството. Во насока на споделување ...